25 dažniausiai užduodami klausimai

Informacija  koreguojama

1. Kam skirta ši stovykla?

Stovykla skirta vaikams, priklausomiems nuo interneto ar išmaniųjų įrenginių. Kyla klausimas – o kada šis naudojimas jau yra probleminis? Atsakymas paprastas: kai nebepavyksta susitarti su vaiku, kad atliktų savo pareigas ir prisiimtų atsakomybę, kada jis atidėlioja kasdienę veiklą vis ilgiau naršydamas internete, daugiau naudodamasis išmaniaisiais įrenginiais, galų gale kai jaučiate, kad vaiko nuotaika pakitusi, jis tapo irzlesnis, nerimastingesnis, labiau prislėgtas.

2. Kiek trunka viena stovyklos pamaina?

Stovyklos pamainos trukmė – 30 dienų. Per šį laiką sieksime suformuoti naujus įgūdžius, kurie turėtų laiko įsitvirtinti elgesyje, ir taip padėti vaikui pakeisti probleminį elgesį.  

3. Kokios yra pamainų datos?

1 pamaina 2023-07-01–2023-07-30; 2 pamaina 2023-08-01–2023-08-30.

4. Kokio amžiaus vaikai gali joje dalyvauti?

Ši stovykla skirta 8–12 metų vaikams, nes siekiama, kad intervencija būtų atliekama kuo ankstyvesniame amžiuje, kol problema nesukėlė rimtesnių padarinių vaiko sveikatai – emocinei, psichikos ir fizinei.

5. Kaip vyksta stovyklautojų atranka?

Pirmas ir svarbiausias faktorius atrankoje yra tėvų parodytas susirūpinimas savo vaiku ir jo sveiku vystymusi. Stovyklautojų atranka vyksta užpildžius susiekimo formą, vėliau stovyklos organizatoriai susisiekia su tėvais tolimesniam pokalbiui ir tuomet bendrai sprendžiama ar Jūsų vaikui ši stovykla duos tai, ko tikisi tėvai, ir ar vaikas pasiruošęs priimti visas stovyklos teikiamas paslaugas.  Sprendimas priimamas dalyvaujant visoms šalims, tačiau teisę priimti galutinį sprendimą pasilieka priimti stovyklos organizatoriai.

6. Kokie specialistai dirba stovykloje?

Stovykloje visą parą vaikais rūpinsis stovyklos vadovas, vaikų psichologas-konsultantas, 6 specialistai – grupių vadovai, grupių vadovų asistentas-medikas, edukacinių ir kūrybinių veiklų vadovas, fizinio parengimo treneris, maisto ruošimo specialistas, stovyklos apsaugos darbuotojas. Taip pat vykdomos edukacinės, kūrybinės veiklos, rengiamos kelionės į lankytinus objektus, išvykos į gamtą, organziuojama aktyvi sportinė veikla, kviečiami svečiai motyvaciniams užsiėmimams su vaikais.

7. Kokios veiklos vykdomos stovykloje?

Stovykloje daugiausia su vaiku dirbama individualiai, bet taip pat organizuojamas darbas komandoje ir vykdomos edukacinės, kūrybinės veiklos, rengiamos kelionės į lankytinus objektus, išvykos į gamtą, organziuojama aktyvi sportinė veikla, kviečiami svečiai motyvaciniams užsiėmimams su vaikais.

8. Kiek grupių yra vienoje pamainoje?

Planuojamos 6 grupės po 5 vaikus.

9. Pagal kokius kriterijus vaikai skirstomi į grupes?

Kadangi stovyklautojų amžius panašus, rinksime skirtingo amžiaus vaikus į skirtingas grupes, tam turėsime savų uždavinių, kurie mums atrodo svarbūs. Taip pat atrankinio pokalbio metu tėvų prašysime apibūdinti vaikų charakterį, kad galėtume sudaryti grupes taip, jog vieni vaikai papildytų kitus savo turimomis savybėmis ir taip susiformuotų maža darbinga komanda užduotims ir veikloms atlikti. Stengsimės, kad lyčių kvotos grupėse varijuotų santykiu 50 su 50.


10. Kur vyksta stovykla, kaip vaikai apgyvendinami?

2023 metų stovyklai šiuo metu yra renkama stovyklavietė, maksimaliai tinkanti stovyklai ir užtikrinanti aukštą apgyvendimo kokybę bei suteikianti visas sąlygas veiklai. Nuo 2024 metų stovykla planuoja persikelti į nuosavą naujai įrengtą stovyklavietę.

11. Kuo vaikai yra maitinami?

Maistas stovyklautojams ruošiamas stovykloje iš aukščiausios kokybės sveikų, ekologiškų produktų. Maitinimas užtikrinamas 4 kartus per dieną: pusryčiai, pietūs, pavakariai, vakarienė.  Stovykloje nuolat dirba didelę vaikų maitinimo patirtį turintis maisto ruošimo specialistas.

12. Ar atsižvelgiama į vaiko mitybos įpročius?

Taip. Sutartyje tėvai nurodo mitybos įpročius, galimas alergijas ir kitą svarbią informaciją, kad vaikui būtų užtikrintas pilnavertis ir aukštos kokybės maistas. 

13. Ar stovykloje yra saugu?

Taip. Stovykla garantuos 24 valandų per parą ir 7 dienų per savaitę apsaugą, stovykloje numatytas apsaugos darbuotojas, atsakingas už vaikų ir personalo saugumą.

14. Ar galima stovyklauti trumpiau arba ilgiau?

Galima. Tačiau stovyklaujant trumpiau kaina nesikeičia. Stovyklaujant ilgiau mokama už kitą pamainą. Stovykla apskaičiuota 30 dienų periodui, kad būtų pasiektas laukiamas rezultatas. Žinant mūsų stovyklos misiją ir tikslus, netikslinga joje dalyvauti tik 1 ar 2 savaites.

15. Ar vaikas gali būti pašalintas iš stovyklos? 

Taip, gali, jei grubiai pažeidžia stovyklos dalyvio taisykles ir jo tolesnis dalyvavimas nesuderinamas su stovyklos veikla. Mokestis už stovyklą negrąžinamas.

16. Kokia stovyklos kaina vaikui?

Stovyklavimo vienoje pamainoje kaina - 4500 eur (150 eur/d.)

17. Kas įeina į stovyklos kainą?

Stovyklos kainą sudaro 30 dienų stovyklos kelialapis, į kurį įskaičiuotos veiklos pagal stovyklos programą, 6 mėnesių specialisto psichologo konsultacijos pasibaigus stovyklai. Dalyvių vežimu į stovyklą  ir iš jos rūpinasi tėvai.

18. Kodėl ši stovykla brangesnė už kitas?

Todėl, kad joje vaikai ne tik stovyklaus. Stovyklos nauda vaikui padedant jam kovoti su problemomis, kylančiomis dėl nesaikingo naršymo internete ir išmaniųjų įrenginių naudojimo, kas jau dabar yra žalinga ir turės neigiamų pasekmių ateityje, yra nepalyginamai didesnė už sumokamą kainą. Stovykloje dirbs atrinkti aukštos kvalifikacijos psichologai ir kiti specialistai. Stovyklos programoje – išskirtiniai svečiai motyvaciniams užsiėmimams. Ir galiausiai į kainą įskaičiuota specialisto, dirbusio su vaiku stovykloje, 6 mėnesių tolimesnė pagalba ne tik vaikui, bet ir jo tėvams. Tai svarbu siekiant, kad būtų patenkinti lūkesčiai ir pasiektas efektyvus rezultatas. Nepamirškime ir to, kad stovykla bus jauki, nedidelė ir garantuos maksimalų stovyklautojų komfortą, išskirtines edukacijas ir kūrybines veiklas, sveiką ir kiekvienam vaikui adaptuotą šviežią maistą, gaminamą stovykloje. Taip pat į kainą įskaičiuota 24/7 stovyklos apsauga. 30 vaikų yra numatyta 13 darbuotojų, tai garantuos maksimalų rezultatą kiekviename žingsnyje.

19. Kokie apmokėjimo būdai yra galimi?

Apmokėjimas vyksta pavedimu pasirašius sutartį. Galima mokėti visą sumą iš karto arba sumokėti rezervacijos mokestį, o likus iki stovyklos pradžios ne mažiau kaip 60 dienų – likusią sumą. Jei atsisakoma dalyvauti stovykloje, rezervacijos mokestis negrąžinamas.

20. Ar tėvai gali sekti stovyklos gyvenimą socialiniuose tinkluose?

Taip, uždaroje FB grupėje, nes tai ne pramoginė stovykla, o dirbdami su jautriomis grupėmis privalome informaciją apsaugoti. Viešai jokia informacija apie dalyvius niekur nebus skelbiama.

21. Kokios suteikiamos konfidencialumo garantijos?

Šios garantijos bus numatytos sutartyje.

22. Ar gali tėvai lankyti vaikus stovykloje?

Tėvai bus įtraukiami į veiklas savaitgaliais, tada galės matytis su savo vaikais, tačiau bus atsižvelgiama individualiai į susiklosčiusias nenumatytas situacijas. Stovyklos metu fiksuosime tėvų norus, į juos atsižvelgsime ir perduosime informaciją psichologui, bendraujančiam su konkrečiu vaiku ir jo šeima. Tai gali būti labai svarbu būtent dėl to, kodėl vaikas lanko stovyklą, – šeimos problemos, kurias turi stebėti dirbantis psichologas ir jas kelti kalbėdamasis su tėvais.

23. Ar vyksta komunikacija tarp stovyklos darbuotojų ir dalyvio tėvų?

Taip, komunikacija vyksta nuolat, tai svarbu siekiant užtikrinti visų trijų šalių – stovyklos, tėvų ir vaiko – interesus. Visa tai vyks pagal individualų visų trijų pusių poreikį.

24. Ką gauna tėvai pasibaigus stovyklai?

Pasibaigus stovyklai tėvai gaus visų dirbusių su jų vaiku specialistų trumpus aprašus: ką pastebėjo vaikui atvykus į stovyklą, koks pokytis vyko stovyklos metu ir kas, jų nuomone ir stebėjimo analize, pasikeitė. Taip pat bus teikiamos rekomendacijos tėvams darbui su vaiku namuose ir tolimesniam darbui su psichologu pasibaigus stovyklai.

25. Ar po stovyklos teikiama tolimesnė pagalba vaikui, tėvams?

Pradėtas darbas stovykloje nesibaigia. Mes siekiame, kad stovyklos efektas išliktų ir po jos, todėl tam skiriame konsultacijas su stovykloje dirbusiu psichologu toliau dar 6 mėnesius. Tuo siekiame išlaikyti problemos kontrolę, teikti pagalbą toliau, individualiai planuoti konsultacijų dažnumą pagal esamą situaciją. Ši paslauga jau įskaičiuota į kainą.

Krepšelis