Pirminis testas problemai įvertinti

8 klausimų testas yra anoniminis, o jam užpildyti pakaks minutės.

Pradėkite testą

Platesnis 2 dalių testas problemai įvertinti

14 klausimų testas yra anoniminis, o jam užpildyti pakaks kelių minučių. 

Pirmoje dalyje problemos dėl naudojimosi internetu ir išmaniaisiai įrenginiais išryškėja, jei atsakote teigiamai, o antroje dalyje – jei atsakote neigiamai.

PRADĖKITE TESTĄ (1 dalis, 9 klausimai) Tęskite tESTĄ (2 DALIS, 5 klausimai)Krepšelis